Birgitta Nyström - på nationell barnledarkonferens i Jönköping 2013Birgitta är trebarnsmor med vuxna barn och 6 barnbarn. Familjen har även i många år haft familjehemsbarn boende hos sig. Hon har varit socionom sedan 1970 och arbetat både inom psykiatrin och den somatiska vården. Arbetet på avdelningar med svårt sjuka och döende patienter har gett henne ett behov av att lära sig mer om sorg och sorgeprocessen. Hon har varit mycket i England och arbetat inom deras Hospicevård. Sedan 1999 arbetar hon som kurator på Livets Ords Kristna Skola.