Helena Andersson - på nationell barnledarkonferens i Jönköping 2013Helena är fyrbarns- och familjehemsmamma. Hon är officer i Frälsningsarmén i Sundsvall, där hon arbetar som kårledare. Hon fungerar även som familjerådgivare på Frälsningsarméns familjecenter Kraftkällan.