Ingela & Lars-Gunnar Wahl - på nationell barnledarkonferens i Jönköping 2013Ingela och Gunnar har under mer än 20 år varit engagerade i King’s Kids, både på ett nationellt och ett internationellt plan. Ingela har även arbetat med Willow Creek Sverige och Promiseland. De har fem barn som alla nu är vuxna.