Kenneth Nilsson - på nationell barnledarkonferens i Jönköping 2013Kenneth bor i Vargön och arbetar med kreativa uttrycksformer i Salemförsamlingen. Till vardags arbetar han på Gymnasiet i Vänersborg med bland annat musik. Hans längtan är att se olika generationer stå sida vid sida för utbredandet av Guds rike och för att tillsammans lovprisa honom som är störst, bäst och vackrast.