Alla våra workshops erbjuds två gånger. Du hinner gå på tre olika. Eftersom lunchen på lördagen serveras i samma byggnad som din första workshop ber vi dig att välja denna i samband med din anmälan. Observera att det för detta pass bara är workshop nummer 1-8 som är valbara. Workshops för pass nummer två och tre väljer du på plats. En presentation av alla workshops finner du här. Presentation av talarna finner du under fliken Program.

>> Pdf med mer information om val av workshop (Klicka för att hämta och läsa)

1. Barnets andliga utveckling
Magnus Sternegård & Anna Ekvall

Barn har en naturlig andlighet och är födda med en närhet till Gud. Hur skapar vi miljöer för att ta vara på den på bästa sätt? Hur tar vi vara på olika åldrars styrkor och utmaningar? Detta seminarium tar utgångspunkt i vad Bibeln har att säga om barn och deras plats i Guds rike. Hur kan vi leda barnen till Jesus och få dem att växa i tro och i sina liv?

2. Hemmet som kyrka, kyrkan som hem
Maria Furusand

I Bibeln kan vi läsa om föräldrarnas ansvar för att föra tron vidare till nästa generation. Men hur i hela världen ska man kunna göra det? Välkommen till ett praktiskt seminarium om hur den kristna tron kan bli naturlig i våra hem och familjer!

3. Hur når vi killarna?
Leif Johansson

Vad är det som triggar igång killar och gör att de vill komma tillbaka? Finns det saker som vi kan göra annorlunda för att uppmuntra dem? På den här workshopen delar Leif med sig av både praktisk erfarenhet och vetenskapliga studier, som kommer att ge dig redskap till att bättre nå fram till killarna i ditt församlingsarbete.

4. Barnverksamhet i den mångkulturella Katolska kyrkan
Ulrika Erlandsson

I den Katolska kyrkan finns en lång tradition av att samla barn för undervisning och aktiviteter i församlingarna, så även i Sverige. Detta involverar så stora grupper att prästerna är beroende av många frivilliga barnledare för att klara denna uppgift. Från förskoleålder till klass nio samlas de unga varje helg för att fördjupa sin tro och bygga upp en gemenskap där både lek, sång och bön har en plats. Kom och hör mer om hur Katolska Pedagogiska Nämnden stödjer denna verksamhet genom att utbilda barn- och ungdomsledare, samt ge ut ett rikt undervisningsmaterial.

5. Hur leda barn i bön och lovsång?
Marina AnderssonKennet Nilsson & Hanna Simonsson

Är det rätt att lära barn att be? I så fall, varför och hur? Är barnens lovsång speciell? I så fall, vad är viktigt att tänka på när jag som ledare lovsjunger tillsammans med dem? På kort tid, men med konkret vägledning får du här ett seminarium som kan hjälpa dig att tillsammans med barnen umgås med Gud.

6. Kan barn höra Guds röst?
Lennart Henricsson

Visst kan de det! Samuel fick ju höra Guds röst när han var hos prästen Eli. Men trots att han dagligen var i templet kände han först inte igen rösten. Vi tar med våra barn på möten och gudstjänster. Men… känner de igen Guds röst?

7. Barn i kris: ögonblick som förändrar livet
Birgitta Nyström

Som sjukhuskurator slog det mig ofta att den dag som var en underbar och fantastisk dag på en sekund kunde vändas till den yttersta tragedin – en dag som för alltid skulle dela livet i två delar. Många som stod nära och bredvid blev chockade, men efter ett tag flöt ändå deras liv på som vanligt. De som var allra närmast fick dock aldrig tillbaka det liv de hade. De vuxna hade fullt upp med att klara sig själva och det blev för lite ork och förmåga att räcka till även för barnens sorg. Det finns mycket kunskap att förmedla om vad som händer under barns sorgeprocess som är viktigt att veta för de av oss som träffar många barn!

8. Skatten och Leva livet
Nanne Näslund & Zamuel Zethson

I Sverige har vi nu det tacksamma utgångsläget att vi har två högklassiga material för barn och söndagsskola, som bygger på samma grundläggande värderingar samtidigt som de i flera avseenden kompletterar varandra. Välkommen till en presentation av skatten och Leva livet, med möjlighet att ”känna på” hur en söndagsskola kan byggas upp utifrån de olika koncepten!

9. Världens bästa budskap – hur berättar vi det?
Andreas Tärnvind

Många kan tycka att det är en stor utmaning att återberätta Bibelns fantastiska berättelser. Vad är viktigast att få med? Vad säger texten till oss idag? Hur ska jag berätta? Denna workshop vill både inspirera berättandet och ge konkreta tips kring hur man kan gå till väga.

10. En församling för alla åldrar, är det möjligt?
Lars-Gunnar & Ingela Wahl

Vi delar ofta upp åldrarna var för sig i olika aktiviteter så att möten över generationsgränserna sällan blir av. Hur kan vi som församling bli en plats där alla generationer möts och får ett utbyte av varandra? Är det något att sträva efter?

11. I trygga händer
Madeleine Sundell

För att sätta frågorna om barns och ungas bästa i fokus har Frälsningsarmén tagit fram en etisk vägledning i form av kursen och materialet ”I Trygga Händer”. Målet med detta är att all vår verksamhet bland barn och unga ska vara fri från alla former av övergrepp. Det har nu gått över 15 år sedan vi började, samhället förändras och vårt ansvar blir allt större. Vi inser att vi måste ligga i framkant för att främja barns bästa. Därför måste vi tillsammans utbilda fler modiga ledare som är redo att reagera. Och än viktigare: agera!

12. Godly Play
Nina Carlsson Garlöv

Godly Play är en undervisningsmetod för berättande av bibliska berättelser med bakgrunden i Montessori-pedagogik. Metoden baserar sig på lek i olika nivåer. Metoden följer en given ”mall” vilket gör att den är lätt att lära in. Under workshopen kommer du att få ta del av två berättelser samt se och pröva på det material som Godly Play är baserat på.

 

 

 

Leave a reply